ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

สถิติจำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterในวันนี้2
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้81
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้421
mod_vvisit_counterเดือนนี้2098
mod_vvisit_counterรวมทั้งสิ้น380326

ผู้เข้าชมออนไลน์ขณะนี้
1 guest online
วันนี้: 24 เม.ย. 2556

เมนูหลัก

ลิงค์น่าสนใจ

การขออนุญาติก่อสร้าง

          การก่อสร้าง การดัดแปลง การรื้อถอน เคลื่อนย้าย และการใช้สอยอาคารภายในเขต อบต. ต้องได้รับอนุญาตจาก อบต. เสียก่อน จึงจะดำเนินการได้ ทั้งนี้เพราะ อบต. มีหน้าที่ควบคุมเพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคง แข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกในการจราจร เพื่อประโยชน์ของผู้อยู่อาศัยในอาคาร


การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

 • ให้ยื่นคำร้องขออนุญาต (ข.1) ที่งานสถาปัตยกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างสำนักการช่าง
 • หลักฐานอื่นๆ ที่ต้องมายื่นประกอบแบบแปลนมีดังนี้  

  • แบบแปลนก่อสร้าง 5 ชุด
  • ภาพถ่ายเอกสาร , สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ขออนุญาต 1 ชุด
  • ภาพถ่ายเอกสารโฉนดที่ดิน , นส.3 ถ่ายต้นฉบับจริงทุกหน้า 1 ชุด
  • รับรองเอกสารถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ


 กรณีสร้างในที่ของบุคคลอื่น

 • หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดิน
 • ภาพถ่ายเอกสาร สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1 ชุด
 • รับรองเอกสารถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ


กรณีตกลงก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร โดยวิธีทำผนังร่วมกันกับบุคคลอื่น

• หนังสือตกลงก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร โดยวิธีทำผนังร่วมกัน 1 ชุด
• ภาพถ่ายเอกสาร สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินผู้ขอทำความตกลง 1 ชุด
• ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1 ชุด
• รับรองเอกสารถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ


อื่นๆ ที่ต้องขออนุญาตกับเทศบาล

• ขอกองวัสดุในเขตทางหลวงเทศบาล
• ตัด คัดหินทางเท้าคอนกรีต
• เชื่อมท่อระบายน้ำจากอาคารลงสู่ท่อสาธารณประโยชน์