ชื่อ - นามสกุล :นายสมชาติ คล้ายอินทร์
ตำแหน่ง :พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : พนักงานขับรถยนต์(ลูกจ้างประจำ)