ชื่อ - นามสกุล :นายสุขเกษม ประสิทธิ์
ตำแหน่ง :นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม : นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน