ชื่อ - นามสกุล :นายอัครเดช ครูหงษ์สา
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยนายช่างโยธา
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยนายช่างโยธา
กลุ่ม / แผนก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถบรรทุกขยะ