ชื่อ - นามสกุล :นายนิรันดร์ คำมุลนา
ตำแหน่ง :หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา (นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา ศาสนาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา