ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุภาพร แจ่มผาสุข
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา ศาสนาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก