ชื่อ - นามสกุล :นายนัฐตพงษ์ ขำขยัน
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา ศาสนาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ