ชื่อ - นามสกุล :พ.อ.อ.ประเวศ วิชายง
ตำแหน่ง :ปลัด อบต.คลองขวาง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : ปลัด อบต.คลองขวาง