ชื่อ - นามสกุล :นายสละ สอดห่วง (ส.อบต.หมู่ 7)
ตำแหน่ง :รองประธานสภา
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภา อบต.
หน้าที่ในกลุ่ม : รองประธานสภา