ชื่อ - นามสกุล :หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
ตำแหน่ง :-ว่าง-
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน